Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

IPB blijft de gemoederen bezig houden

Het onderwerp ‘IPB’ blijft de gemoederen bezighouden. In een eerdere ledeninfo “Informatie over Pensioen en IPB – KLM Grond” hebben wij ons standpunt hierover al toegelicht. Anders dan uit een recent bericht van een collega-bond zou kunnen worden geconcludeerd, vinden er op dit moment geen formele gesprekken plaats met KLM over IPB. Dergelijke gesprekken staan […]

KLM resultaten 1e kwartaal

Deze week heeft KLM de resultaten bekendgemaakt van het eerste kwartaal. En hoewel het eerste kwartaal financieel gezien meestal erg uitdagend is, viel het resultaat van -290 miljoen uiteraard toch tegen. Gelukkig vertoont de luchtvaartmarkt nog steeds positieve signalen voor KLM, door een sterke vraag en bijbehorende hoge ticketprijzen. Dit biedt nog steeds kansen, maar […]

Stemmen nieuwe pensioenregeling

Op 1 juli 2023  is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. In eerdere nieuwsbrieven hebben we je hier al over geïnformeerd. Ook de pensioenregeling bij KLM moet daarom worden aangepast aan de eisen van de nieuwe wetgeving. Het gaat dan met name over de kenmerken van de regeling, het nabestaandenpensioen, de hoogte van […]

Informatie over Pensioen en IPB

Met deze nieuwsbrief willen wij graag iets meer vertellen over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen met KLM over de nieuwe pensioenregeling. Ook willen wij nog even stilstaan bij de discussie die is ontstaan over de IPB-regeling. Pensioen Zoals al eerder aangegeven, zijn we al lange tijd met KLM in gesprek over een […]

Update over de voortgang van CAO-onderhandelingen

Het afgelopen jaar zijn we erg druk geweest met de nieuwe cao. De feestdagen zijn voorbij en het overleg met KLM is alweer een paar weken hervat. Overleg over de nieuwe pensioenregeling, situatie bij E&M en de uitwerking van een aantal cao-afspraken. In deze nieuwsbrief willen wij je hier iets over vertellen. Daarnaast willen wij je ook […]

Terugblik 2023 – wat een jaar!

Het jaar 2023 zit er bijna weer op. Een bewogen jaar mogen we wel zeggen. Naast alle hectiek rondom de luchthaven Schiphol en de discussie over het aantal vliegbewegingen, zijn we het afgelopen jaar erg druk geweest met de totstandkoming van de nieuwe cao. Een lang en intensief traject, dat uiteindelijk heeft geleid tot een […]

Unieleden akkoord met nieuwe cao

De stemmen zijn geteld. Van de leden die hun stem hebben uitgebracht heeft 96% ingestemd met het resultaat. Een mooie en duidelijke uitslag. Naast de tevredenheid zijn er door veel leden ook opmerkingen gemaakt bij het stemmen. Wat daarbij in het oog springt is de aanhoudende kritiek op de IPB-regeling, de nog steeds hoge werkdruk […]

Start ledenraadpleging

Zoals vorige week al is aangekondigd, starten we vandaag onze raadpleging voor de nieuwe cao. We hebben daar even mee gewacht omdat we meer duidelijkheid wilden hebben over de exacte inhoud van het resultaat bij Grond (protocol) en omdat we meer zekerheid wilden hebben over de uitkomst van de cao-onderhandelingen bij Cabine en de piloten. […]

Update stemmen cao

Hier lees je de laatste versie van het eindbod/resultaat van de onderhandelingen voor de nieuwe grond cao. De totstandkoming van dit document is pas afgerond. In deze korte info willen we je verder informeren en aangeven wanneer jij kunt stemmen. Andere domeinen Bij sommige collega bonden worden de leden al geraadpleegd of is de raadpleging […]