Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

KLM in het nieuws

Er is grote onrust bij KLM ontstaan over een nieuw𝐞 rapportage van staatsagent Jeroen Kremers. De conceptrapportage ligt volgens goed ingevoerde bronnen al weken op het bureau van de directie. Het KLM-personeel moest tot 20% aan arbeidsvoorwaarden inleveren gedurende het looptijd van de kredietfaciliteit van de staat. Kremers komt alsnog met een schadelijke rapportage. Ondanks […]

Toelichting KLM bij voorbereiding cao en reacties IPB

Op 15 en 16 mei staat de verdere voorbereiding van het cao-overleg gepland. Zoals eerder al aangegeven gaat KLM ons in een tweedaags overleg een uitgebreide update geven over de stand van zaken. Marjan Rintel (CEO), Erik Swelheim (CFO) en Miriam Kartman zullen ons een toelichting geven over de strategie/plannen, de financiën en het HR-beleid. Ook […]

De Unie in Brussel en start cao-overleg

Begin deze week waren wij bij de Europese Commissie in Brussel. Om onze zorgen te uiten over de door de overheid aangekondigde reductie van het aantal vluchten op Schiphol en het effect op jullie werk …

WDR volgens afspraak

KLM heeft laten weten de cao te zullen respecteren. Dit houdt in dat de WDR conform de cao wordt berekend en uitbetaald…

KLM in het nieuws

KLM in het nieuws: Wij gaan regelmatig voor jou op zoek naar interessant nieuws over KLM of die KLM aangaan.

De Unie staat ook achter het cabinepersoneel van KLM en KLM Cityhopper

Met trots delen we twee mooie nieuwe initiatieven in de luchtvaart. Wij gaan ons hard maken voor het cabinepersoneel van KLM en KLM Cityhopper. Al jarenlang behartigen we de belangen van het KLM grondpersoneel en andere bedrijven in de luchtvaart. Vanaf nu gaan we ook op een democratische en transparante wijze de belangen behartigen van […]

KLM: Aanvullingen op de cao definitief geregeld

Het recente voorstel van KLM om ook de cao voor grondmedewerkers te verbeteren, en daarmee ‘in lijn’ te brengen met de cao-akkoorden bij Cabine en de Piloten, is deze week in het kaderoverleg van De Unie besproken. Resultaat van het overleg is dat ook kaderleden van De Unie akkoord zijn. Ook voor grondmedewerkers bij KLM […]

Luchtvaartagenda van kabinet is wereldvreemd

De aansturing van Schiphol zowel politiek, ambtelijk als ter plaatse lijkt volledig wereldvreemd, net als de hele luchtvaartagenda van het kabinet. Politiek verplichtte aanbestedingen en daarmee uitbestedingen van werk op de luchthaven zijn mede oorzaak van de verschraling van de dienstverlening. Als je alle ingrepen in de sector bij elkaar optelt, dan zie ik; Een […]