Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Unieleden akkoord met nieuwe cao

De stemmen zijn geteld. Van de leden die hun stem hebben uitgebracht heeft 96% ingestemd met het resultaat. Een mooie en duidelijke uitslag.

Naast de tevredenheid zijn er door veel leden ook opmerkingen gemaakt bij het stemmen. Wat daarbij in het oog springt is de aanhoudende kritiek op de IPB-regeling, de nog steeds hoge werkdruk en de positie daarbij van de oudere medewerker(s). Zo zijn veel leden uiteraard nieuwsgierig (en hoopvol) naar de invulling van de definitie van ‘zware beroepen’ en hopen veel leden ook dat de IPB-regeling toch ‘ooit’ een keer wordt gemoderniseerd naar een eerlijkere regeling.

Nu vast staat dat alle vakbonden hebben ingestemd met de nieuwe cao, zal KLM direct starten met de uitvoering van de (loon)afspraken.

Vandaag starten we het overleg met KLM over de verdere uitwerking van een aantal van de gemaakte cao-afspraken. We rekenen er dan ook op dat de definitieve cao-teksten snel klaar zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers
Belangenbehartiger

RECENT NIEUWS

Het onderwerp ‘IPB’ blijft de gemoederen bezighouden. In een eerdere ledeninfo “Informatie

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>