Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Chroom6 compensatieregeling

Afgelopen jaar is er tussen vakbonden De Unie, NVLT, FNV en CNV en KLM, Transavia en Regional Jet Center veelvuldig overlegd over een regeling voor medewerkers die sinds 1970 zijn blootgesteld aan Chroom6. Ook bij KLM en haar dochterbedrijven Transavia en Regional Jet Center (RJC) is hier helaas sprake van geweest. Met alle gevolgen voor de medewerkers.

Tijdens het overleg – dat complex was en lang heeft geduurd – is er een zorgvuldige procedure gevolgd, waarbij ook de nodige externe deskundigen zijn ingeschakeld. Ons doel was om tot een passende regeling te komen, die recht doet aan de aansprakelijkheid van KLM en de feitelijke situatie van de individuele medewerker.

Goede nieuws

Inmiddels is er een regeling voor alle medewerkers van KLM, Transavia en RJC. Deze regeling zorgt ervoor dat (oud-)medewerkers van desbetreffende bedrijven die aan Chroom6 zijn blootgesteld en een Chroom6 gerelateerde ziekte/aandoening krijgen, snel en zonder veel gedoe een eerste compensatie krijgen. Een compensatie die afhangt van de mate van blootstelling en de ernst van de aandoening/ziekte. Een compensatie die voor elke (oud)medewerker met dezelfde aandoening en blootstelling gelijk is. Daarmee wordt in veel gevallen een vaak lange juridische weg voorkomen. En dat is fijn omdat wanneer je ziek wordt, je daar natuurlijk niet op zit te wachten. Daarbij moet wel gezegd worden dat je evengoed altijd de mogelijkheid hebt om naast de compensatie van deze regeling – op basis van je persoonlijke situatie – alsnog de juridische weg te bewandelen. Deze regeling blokkeert een dergelijke aansprakelijkheidsstelling en juridische weg niet.

Minder goede nieuws

Toch kan deze regeling uiteindelijk niet rekenen op de volledige goedkeuring vanuit De Unie. Onze insteek is altijd geweest dat de regeling aan drie voorwaarden moest voldoen:

  1. Een regeling waar bij ziekte door Chroom6 een op de persoonlijke situatie gebaseerde schadeloosstelling komt. Immers, een medewerker van 45 jaar met twee schoolgaande kinderen die ernstig ziek wordt als gevolg van blootstelling door Chroom6, heeft een andere “schade” richting de toekomst dan een collega die 85 jaar oud is met twee kleinkinderen.
  2. Een regeling waarin de collega’s die ziek worden zo veel als mogelijk door de (oud)werkgever ontzorgd zouden worden
  3. Een erkenning van het feit dat er blootstelling aan Chroom6 heeft plaatsgevonden door middel van een éénmalige netto uitkering.

De huidige regeling lijkt erg op eerdere regelingen zoals bij Defensie en NS/Nedtrain. Dit deel van de afspraken vinden wij dan ook prima. Toch vinden wij dat er meer naar de persoonlijke situatie gekeken moet worden. Ook het ‘ontzorgen’ kan beter. Daarnaast missen wij – samen met de collega’s van de NVLT – vooral een éénmalige geldelijke compensatie/erkenning voor het feit dat er überhaupt blootstelling heeft plaatsgevonden. Ook als je nu nog niet ziek bent. De onzekerheid (en angst) die veel betrokken medewerkers en hun omgeving soms dagelijks ervaren is immer ook een vorm van ‘schade’.

Hoe verder?

Ook zonder goedkeuring van De Unie kan KLM een Chroom6 regeling aanbieden. Een dergelijke regeling is immers geen cao of zo. Liever hadden wij het natuurlijk anders gezien……in jouw belang en dat van je naasten. Zeker omdat De Unie (samen met de NVLT) de meeste collega’s vertegenwoordigen bij KLM, Transavia en RJC die blootgesteld zijn aan Chroom6.

Voorlichting

Komende periode zal KLM een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gaan houden. Wij vinden dat ook de verantwoordelijkheid van KLM zelf. Wij adviseren alle betrokken medewerkers/leden hiervan gebruik te maken en alle vragen te stellen. In de tussentijd zorgen wij er voor dat leden met vragen over hun persoonlijke situatie na de KLM-voorlichtingsbijeenkomsten bij ons terecht kunnen. Binnenkort komen wij hier op terug.

Vragen?

Mocht dit bericht aanleiding zijn voor vragen, dan kun je als RJC/Transavia (oud-)medewerker terecht bij Gertjan Tommel (gertjan.tommel@unie.nl/06-5252 2034). KLM (oud-)medewerkers kunnen terecht bij Huug Brinkers (huug.brinkers@unie.nl/06-5252 2077).

Uiteraard kun je ook één van onze kaderleden binnen jouw organisatie benaderen.

Wil jij je ook gehoord voelen? Voor maar €8,95 p.mnd staan wij met veel plezier en professionaliteit voor je klaar.

*In het word-lidformulier kun je nog steeds kiezen voor uitgestelde betaling. Zo ga jij pas betalen wanneer de contributie van je huidige vakbond afloopt. Geen dubbele kosten dus!

RECENT NIEUWS

Het onderwerp ‘IPB’ blijft de gemoederen bezighouden. In een eerdere ledeninfo “Informatie

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>