Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

KLM: Uitslag raadpleging pensioen en visie op toekomst luchtvaart

In de afgelopen weken heb je kunnen stemmen over de nieuwe pensioenregeling. Een regeling die wordt aangepast aan de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP). In deze nieuwsbrief willen we de uitslag van de stemming met je delen. Ook willen we je informeren over het initiatief van een groot aantal organisaties – waar onder kennisinstellingen, luchtvaartmaatschappijen, een aantal vakbonden en de maakindustrie – die de 10 zogenaamde commitments hebben opgesteld. Hiermee willen we het belang ondersteunen van een gezonde en toekomstbestendige sector.

De nieuwe pensioenregeling

De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend. Zo’n 82% van degenen die gestemd hebben, heeft ingestemd met het Transitieplan voor de nieuwe pensioenregeling. En hoewel de respons niet erg groot was, is dit toch een duidelijke uitslag.

Inmiddels is ook bekend dat leden van de andere vakbonden hebben ingestemd. Daarmee is er een belangrijke stap gezet. Het pensioenfonds is inmiddels geïnformeerd en zal zich buigen over de opdrachtaanvaarding. Daarna zal het pensioenfonds een implementatieplan gaan opstellen, dat later weer getoetst zal worden door De Nederlandse Bank (DNB). Kortom, er zijn nog heel wat stappen te zetten voordat de nieuwe pensioenregeling daadwerkelijk wordt ingevoerd (nu gepland per 1 januari 2026.

De Unie ondersteunt Toekomstbestendige Luchtvaart Nederland

De luchtvaarsector in Nederland krijgt vaak kritiek. En niet alle kritiek is altijd terecht. Daarom hebben zo’n 30 belanghebbende partijen binnen de Nederlandse luchtvaartindustrie – waaronder De Unie – zich onlangs ingezet voor een luchtvaartsector die klaar is voor de toekomst. Dit initiatief vond plaats in Den Haag, waar de partijen met Tweede Kamerleden en beleidsmakers in gesprek gingen over een schonere, stillere en veerkrachtigere luchtvaartsector.

Eerder steunde De Unie al de gezamenlijke visie op een toekomstbestendige luchtvaart en onderschreef de daarin opgenomen 10 commitments aan Nederland. De nadruk daarbij ligt niet alleen op het vinden van oplossingen die zowel de belangen van de samenleving alsook die van de luchtvaartsector respecteren, maar ook op goede arbeidsomstandigheden die uiteraard belangrijk zijn voor het welzijn van de werknemers.

Wij vinden het belangrijk om deel te nemen aan dit soort initiatieven. Jullie welzijn en werkgelegenheid is immers nauw verbonden met de toekomst van de sector. Hiermee willen wij laten zien dat goed vakbondswerk meer is dan alleen het afsluiten van een cao.

Het persbericht kun je hier lezen.

Met vriendelijke groet,
Wicher van de Hoef en Huug Brinkers
Belangenbehartigers

RECENT NIEUWS

Het onderwerp ‘IPB’ blijft de gemoederen bezighouden. In een eerdere ledeninfo “Informatie

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>