Dit is een website van vakbond De Unie,
voor het grondpersoneel van KLM.

Wijziging op aangepast loonvoorstel bij eindbod KLM

Snapt jij het nog? Wij kunnen ons voorstellen van niet. Daarom een korte uitleg.

Een paar weken geleden zijn de cao onderhandelingen bij Grond geëindigd met een eindbod van KLM. Wij hebben je daar eerder over geïnformeerd. Normaal gesproken wordt een eindbod altijd aan de leden voorgelegd. In overleg met onze kaderleden hebben we toen besloten jullie nog niet om je mening te vragen over dit eindbod. Omdat er nog geen cao-resultaat was bij piloten en cabine, gingen wij ervan uit dat het eindbod van KLM nog wel eens zou kunnen wijzigen. En dat is inmiddels tweemaal gebeurd…

Laatste wijziging

Vrijdag 6 oktober hebben we – naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat bij de piloten – een aangepast loonvoorstel ontvangen als aanvulling op het eerdere eindbod. We hebben je daarover geïnformeerd.

Gisteren, woensdag 11 oktober, is dit loonvoorstel – na overleg met alle bonden – door KLM weer gewijzigd. Deze laatste wijziging houdt in dat de éénmalige uitkering van 2% per 1-1-2024 (bedoeld als (gedeeltelijke) compensatie voor een latere ingangsdatum van de cao verhogingen in 2023) een ‘bodem’ zal kennen van 1500 euro.

Eén document

Wij kunnen ons voorstellen dat het resultaat van de cao besprekingen, inmiddels bestaande uit meerdere documenten en gewijzigde afspraken, niet heel erg overzichtelijk meer is. Daarom hebben we KLM gevraagd alles duidelijk op te schrijven in één nieuw document. Wij verwachten dat dit document begin volgende week klaar is. Uiteraard zullen wij het document opnieuw met je delen.

Wanneer stemmen?

Afgelopen weken is gebleken dat – zoals we eerlijk gezegd al hadden verwacht – een eindbod bij KLM eigenlijk helemaal geen eindbod is. Tot tweemaal toe is het ‘eindbod’ nu al veranderd. Hierdoor moesten sommige collega bonden de stemming uitstellen, een lopende stemprocedure stoppen of overwegen de stemming over te doen. Omdat wij je nog niet gevraagd hadden te stemmen, hoefden wij dat niet.

Hoewel we over het resultaat nu helemaal niet zo ontevreden zijn, is de vraag wat we nu gaan doen? Gaan we nu wel of niet stemmen? Bij de piloten heeft de ledenraad nog geen ‘groen licht’ gegeven en bij cabine is zelfs nog geen zicht op een resultaat (laatste stand van zaken is dat de onderhandelingen zijn opgeschort). Niet uit te sluiten valt dan ook dat het huidige resultaat bij Grond (wat ons betreft nog steeds een eindbod) misschien opnieuw gaat wijzigen.

Jouw mening gevraagd

Voordat we een besluit nemen over wanneer je je stem kunt uitbrengen, willen we eigenlijk graag weten wat jij daarvan vindt. Gaan we nu stemmen over het resultaat en vertrouwen we erop dat eventuele betere afspraken in de cao’s van piloten en cabine toch wel weer worden overgenomen in de Grond cao? Of wachten je liever met stemmen tot ook bij piloten en cabine meer duidelijkheid is?

Via e-mail hebben wij onze leden gevraagd uiterlijk maandag 16 oktober aanstaande te reageren.

Vind jij het ook belangrijk jouw stem uit te brengen? Dat kan! Word dan snel lid!!

Zodra de uitslag bekend is laten we dat uiteraard zo snel als mogelijk weten en starten we de stemming of stellen we deze nogmaals uit.

Met vriendelijke groet,
Huug Brinkers

JOUW TOEKOMST, ONZE ZORG

RECENT NIEUWS

Al heel lang is er discussie over de krimp van het aantal

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>