Dit is een website van vakbond De Unie,
voor het grondpersoneel van KLM.

Stemmen nieuwe pensioenregeling

Op 1 juli 2023  is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. In eerdere nieuwsbrieven hebben we je hier al over geïnformeerd. Ook de pensioenregeling bij KLM moet daarom worden aangepast aan de eisen van de nieuwe wetgeving. Het gaat dan met name over de kenmerken van de regeling, het nabestaandenpensioen, de hoogte van de premie, compensatieafspraken en het ‘invaren’ van al opgebouwde rechten. De overleggen zijn hierover de afgelopen twee jaar gevoerd. Het resultaat van al deze besprekingen is vastgelegd in het zogenaamde Transitieplan. In deze nieuwsbrief willen we je hier verder over informeren en ook je mening vragen.

Niet iedereen is goed thuis in pensioenen. Maar pensioen is wel een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarom is er een korte samenvatting beschikbaar van het Transitieplan. Deze vind je hier. De volledige tekst van het Transitieplan vind je hier.

Toelichting

Meer informatie over de nieuwe regeling kun je ook hier vinden op de website van het Algemeen Pensioenfonds KLM. Daarnaast organiseren we volgende week dinsdag 26 maart voor onze leden een digitale informatiesessie en kunnen zij via de email vragen stellen.

Stemmen

KLM heeft op dit moment een goede pensioenregeling. Hoewel deze pensioenregeling door de nieuwe wetgeving echt verandert, hebben we met deze afspraken geprobeerd een zoveel als mogelijk vergelijkbare regeling af te spreken. Daarbij is ook gekeken naar het evenwicht tussen de verschillende belangen van deelnemers.

Er kan tot en met maandag 1 april 2024 gestemd worden. Alle stemgerechtigden hebben hiervoor een persoonlijk bericht ontvangen.

Wil je ook stemmen of de bijeenkomst bijwonen op 26 maart? Word dan snel lid! Dat kan al vanaf €0,- per maand!

De nieuwe pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Vergeet dus niet te stemmen!

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers en Wicher van de Hoef

Belangenbehartigers

JOUW TOEKOMST, ONZE ZORG

RECENT NIEUWS

Al heel lang is er discussie over de krimp van het aantal

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>