Dit is een website van vakbond De Unie,
voor het grondpersoneel van KLM.

Terugblik 2023 – wat een jaar!

Het jaar 2023 zit er bijna weer op. Een bewogen jaar mogen we wel zeggen. Naast alle hectiek rondom de luchthaven Schiphol en de discussie over het aantal vliegbewegingen, zijn we het afgelopen jaar erg druk geweest met de totstandkoming van de nieuwe cao. Een lang en intensief traject, dat uiteindelijk heeft geleid tot een resultaat dat door onze leden vrijwel unaniem is aanvaard. Ook zijn we met KLM nog steeds in overleg over de nieuwe pensioenregeling in het kader van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

Het gaat nu economisch goed met KLM. Veel beter dan we tijdens de coronapandemie misschien wel hadden durven dromen. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee alle uitdagingen waar KLM nog voor staat zijn verdwenen. De operatie staat nog steeds onder druk en de werkdruk is hoog. Ook het vinden van voldoende gekwalificeerde medewerkers is niet eenvoudig. Niet alleen binnen de hele grondorganisatie, maar vooral ook binnen E&M.

Ook 2024 zal dus vast weer een uitdagend jaar worden. De uitwerking van de cao afspraken en het vervolg van het pensioenoverleg zijn in ieder geval belangrijk. Samen met de steun van onze leden kun je blijven rekenen op onze inzet. In jullie belang!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en bovenal een mooi en gezond 2024!

Met vriendelijke groet,

mede namens de kaderleden

Huug Brinkers

JOUW TOEKOMST, ONZE ZORG

RECENT NIEUWS

Al heel lang is er discussie over de krimp van het aantal

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>