Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Update over de voortgang van CAO-onderhandelingen

Het afgelopen jaar zijn we erg druk geweest met de nieuwe cao. De feestdagen zijn voorbij en het overleg met KLM is alweer een paar weken hervat. Overleg over de nieuwe pensioenregeling, situatie bij E&M en de uitwerking van een aantal cao-afspraken. In deze nieuwsbrief willen wij je hier iets over vertellen. Daarnaast willen wij je ook iets vragen. Maar daarover verder in deze nieuwsbrief meer. 

Pensioen

Zoals je wellicht weet, zijn we al geruime tijd met KLM in gesprek over de aanpassing van de pensioenregeling. Pensioen is ingewikkeld, maar ook ontzettend belangrijk. Iedereen hoopt lang te leven en gezond te blijven. Het pensioen dat je bij KLM opbouwt, is een belangrijke pijler voor je inkomen later. 

In de nieuwe ‘Wet toekomst pensioenen’ (WTP) zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. Dit pensioenakkoord heeft inmiddels geleid tot nieuwe wetgeving. Over de uitwerking van deze nieuwe wet zijn vakbonden al lang met KLM in gesprek. In eerste instantie via een technische werkgroep.  

De afgelopen maanden zijn de uitkomsten van deze werkgroep verder besproken in het arbeidsvoorwaardelijke overleg. En onlangs hebben vakbonden en KLM hierover een resultaat bereikt. Dit resultaat moet in het kader van het zogenaamde ‘hoor-recht’ ook aan andere belanghebbenden, zoals de vereniging van gepensioneerden, worden voorgelegd. En zoals dat hoort, mogen daarna de vakbondsleden zich uitspreken.

Uiteraard ontvang je hier later meer informatie over. En mocht je nu al nieuwsgierig zijn, dan kun je algemene informatie vinden op deze website. Deze website is mede tot stand gekomen in samenwerking met de 3 vakcentrales in Nederland. 

Maatregelen bij E&M

Onlangs zijn wij door KLM geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen bij E&M zoals het verplaatsen/uitbesteden van werk en het tijdelijk stopzetten van werk voor derden. Volgens KLM is dit nodig om met de capaciteit die daarmee vrijkomt, naar een stabiele KLM-operatie te kunnen gaan en non-performance kosten te verlagen.

Het werven en opleiden van nieuw technisch personeel is lastig. Daarom moet KLM voor technici een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Dit is nodig om in een lastige arbeidsmarkt de capaciteit van technici op peil te kunnen houden. Anders komt de operatie en/of het rendement van E&M (verder) onder druk. 

Komende periode is eerst de medezeggenschap aan zet en gaat advies uitbrengen over de voorgenomen maatregelen. Wij zullen dit uiteraard volgen en kijken daarbij ook naar de eventuele effecten voor ondersteunende afdelingen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de situatie bij E&M, neem dan rustig contact met ons op.  

Uitwerking cao-afspraken

Afgelopen weken heeft KLM ons regelmatig geïnformeerd over de uitwerking van de cao-afspraken. 

Eén van de zaken waar we veel over hebben gesproken, is de definitie van ‘zware beroepen’. Deze definitie is onderdeel van de afspraak om de gesubsidieerde deeltijdregeling (80/90/100) en de RVU-regeling te kunnen en mogen combineren. Wij vinden het belangrijk dat voor het vaststellen van wat wel of geen zwaar beroep is, objectieve criteria worden vastgesteld. Daar is iedereen het inmiddels ook over eens. Helaas is gebleken dat dit op korte termijn niet ‘in te organiseren’ is. In aanloop naar definitieve besluitvorming hierover, heeft KLM zelf een voorlopige lijst met functies vastgesteld. Wij vinden dat niet ‘optimaal’, maar hebben dat wel gedoogd. De verwachting is dat er rond deze zomer meer duidelijkheid komt.

Wij maken ons inmiddels wel zorgen over het uitblijven van definitieve cao-teksten. Al geruime tijd is er geen actuele cao-tekst bij KLM. Wij vinden dat eigenlijk ‘niet kunnen’ en zullen er opnieuw bij KLM op aandringen dat de nieuwe cao-teksten zo snel als mogelijk beschikbaar komen. Punt van aandacht daarbij is, wat ons betreft, ook de leesbaarheid van de cao. De cao is tenslotte niet alleen een juridisch document, maar ook een belangrijk onderdeel van jouw arbeidsovereenkomst met KLM. 

Kaderwerk

De Unie is een eigentijds – en moderne vakbond. Met een eigen geluid en eigen koers behartigen wij de belangen van onze leden. Kaderleden zijn voor ons daarbij een belangrijke verbinding met onze leden. Zij zijn onze ‘ogen en oren’ op de werkvloer en hebben een belangrijke ‘klankbordfunctie’. Niet alleen als het gaat om de cao, maar ook bij alle andere onderwerpen. 

De Unie heeft een actieve en betrokken kadergroep. Vanwege een aantal wijzigingen in de kadergroep en de ledengroei, zoeken wij nieuwe kaderleden. Vind jij vakbondswerk belangrijk en lijkt het je leuk daar onderdeel van uit te maken? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hier – uiteraard vrijblijvend – meer over vertellen. Daarbij is het goed om te weten dat vanuit KLM-vakbondswerk ook wordt gefaciliteerd. 

Wil jij voortaan ook als eerste dit soort berichten ontvangen? Dat kan! Word dan snel lid!!

Met vriendelijke groet, 
Wicher van der Hoef en Huug Brinkers

Belangenbehartigers 

RECENT NIEUWS

KLM heeft besloten om de arbeidsmarkttoeslag voor specifieke werknemersgroepen, waaronder de IT-sector,

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>