Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Informatie over Pensioen en IPB

Met deze nieuwsbrief willen wij graag iets meer vertellen over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen met KLM over de nieuwe pensioenregeling. Ook willen wij nog even stilstaan bij de discussie die is ontstaan over de IPB-regeling.

Pensioen

Zoals al eerder aangegeven, zijn we al lange tijd met KLM in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Aanleiding voor deze gesprekken zijn de wettelijke wijzigingen in het kader van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

Inmiddels hebben we met KLM overeenstemming bereikt. Alle afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamd ‘transitieplan’. Het gaat dan met name over de kenmerken van de regeling, het nabestaandenpensioen, de hoogte van de premie, compensatieafspraken en het ‘invaren’ van al opgebouwde rechten.

Komende weken ontvang je hierover meer informatie en zul je in de gelegenheid worden gesteld je mening te geven over het transitieplan.Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je meer weten? Kijk dan ook op de website https://www.pensioenduidelijkheid.nl/. Hier vind je algemene informatie over de WTP. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

IPB

Afgelopen periode is er – niet voor het eerst – discussie ontstaan over de IPB-regeling. Aanleiding hiervoor is de petitie die – zonder enige onderlinge afstemming tussen vakbonden – is gestart. Inmiddels heeft dit onderwerp ook ‘de pers’ gehaald. Standpunt van De Unie is als volgt.Al geruime tijd vragen wij aandacht voor dit onderwerp. Zo ook bij de laatste cao-onderhandelingen. Ons voorstel luidde toen als volgt:

IPB 84% van onze leden die mee hebben gedaan aan het onderzoek geven aan soms of vaak (bijna 1 op de 3) gebruik te maken van de IPB regeling. Slechts 1 op de 4 van de leden is tevreden over de IPB regeling. Dat is een pijnlijk duidelijke, maar niet onverwachte uitkomst.Meest in het oog springend is de stevige kritiek op het verschil in toewijzing (ook tussen de diverse bloedgroepen), beschikbaarheid, uitvoering en de prijzen. De meeste van onze leden geven dan ook aan dat de IPB regeling ‘eerlijker en aantrekkelijker’ moet worden en tevens in de cao moet worden opgenomen.Juist in een moeilijke arbeidsmarkt zou IPB een aantrekkelijke – en juist onderscheidende arbeidsvoorwaarde kunnen en eigenlijk moeten zijn. Niet alleen voor bestaande (retentie), maar ook voor nieuwe medewerkers (werving). Niet voor niets hebben onze leden IPB als een belangrijk thema benoemd in het onderzoek. Wij stellen dan ook voor de huidige IPB regeling grondig te herzien (en verbeteren) en op te nemen in de cao (is nu formeel niet het geval, maar in andere domeinen WEL aan de orde geweest i.h.k.v. het cao overleg)

Aan het einde van de onderhandelingen hebben we helaas het volgende moeten concluderen:

“Wij vinden het echt een ‘gemiste kans’ dat KLM niet de uitdaging aandurft om de IPB-regeling (weliswaar geen cao-onderwerp) een keer echt te veranderen.”

Dat veel van onze leden (medewerkers) niet tevreden zijn over de huidige IPB-regeling is dus geen verrassing en al lang bekend. KLM weet dit en daar hebben we dus echt geen petitie voor nodig. Beter was het geweest als KLM en alle vakbonden ons voorstel (nog maar een paar maanden geleden) tijdens de laatste onderhandeling echt hadden gesteund. Ook de vakbond die nu de petitie is gestart. Dan was het hele ‘circus’ dat nu is ontstaan niet nodig geweest. Zoals te verwachten was heeft dit onderwerp inmiddels de pers ook bereikt. En daarmee komen KLM en haar medewerkers – niet voor het eerst – weer negatief in het nieuws. Dat was wat ons betreft niet nodig geweest.

Ook wij vinden dus dat de IPB-regeling grondig herzien moet worden. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan. Of dit nu tijdens – of na de cao-onderhandelingen is, maakt ons niet uit. We weten dat het een lastig onderwerp is, maar dat is geen enkele reden om niet op zijn minst een poging te wagen.

KLM heeft inmiddels laten weten, dat de enige oplossing het volledig opnieuw ontwerpen van de regeling is. Wij vinden dit een goed plan. Daarom zullen wij er bij KLM en de collega vakbonden op aandringen ‘deze handschoen op te pakken’. Wij zijn daar in ieder geval toe bereid.Met vriendelijke groet,Huug Brinkers en Wicher van de Hoef

Belangenbehartigers

RECENT NIEUWS

In de afgelopen weken heb je kunnen stemmen over de nieuwe pensioenregeling. Een regeling die wordt aangepast aan de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>