Dit is een website van vakbond De Unie,
voor het grondpersoneel van KLM.

“Wij willen een beter resultaat, maar blijven ook graag in gesprek!”

In ons laatste bericht hebben we jullie geïnformeerd over de laatste stand van zaken bij de cao onderhandelingen. We hebben jullie laten weten dat we inmiddels wel wat ongeduldig en zeker nog niet tevreden zijn, maar dat KLM in de laatste overlegronde(s) wel een aantal concessies heeft gedaan. Dit biedt voorzichtig wat perspectief en daarom hebben we aangegeven bereid te zijn verder te praten. Helaas hebben twee van de vijf vakbonden een andere conclusie getrokken. Zij menen ‘uit onderhandeld’ te zijn en daarmee ligt het cao overleg bij Grond feitelijk stil.

Gisteren hebben we de situatie met onze kaderleden besproken en met hen zijn we tot de volgende conclusie gekomen.

Meer vertraging

Het cao overleg duurt allemaal erg lang en vooral het loonbod is nog steeds onvoldoende. We vinden allemaal dat KLM meer concessies moet doen om tot een goede, nieuwe cao te kunnen komen. Juist in een tijd waarin er zoveel van het personeel wordt gevraagd, is dit belangrijker dan ooit.

Er zijn bij KLM in totaal 8 vakbonden betrokken bij het cao proces. Twee daarvan lijken in dit stadium te kiezen voor een actietraject. Daarmee zetten ze de onderhandelingen en de rest van de KLM organisatie extra onder druk. Dat vinden wij jammer. Er lag namelijk een uitnodiging van KLM om verder te praten en ook bij de andere domeinen (piloten en cabinepersoneel) wordt nog overlegd. Door de actiedreiging bij Grond lijkt het cao overleg bij Grond nog meer vertraging op te lopen. En dat is juist wat we niet willen.

We sluiten niets uit

Begrijp ons niet verkeerd…..De Unie sluit het voeren van acties NIET uit. Ook bij KLM niet. Maar actievoeren is echt een ultiem middel. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een eindbod situatie. En daar is bij KLM (nog) geen sprake van. Daarnaast lijkt het ons van belang – in de complexe situatie waarin KLM verkeerd (politieke omgeving, publieke opinie en economische uitdagingen) – om extra voorzichtig om te gaan met het actiemiddel.

Wel/niet nu al meedoen

Wij kunnen ons voorstellen dat er misschien medewerkers zijn die toch willen meedoen met hun collega’s met eventuele acties. Wat deze acties ook zullen zijn. Dat kan gelukkig altijd. Weet wel dat wanneer je meedoet aan een werkonderbreking (en daar hebben we het meestal over) je waarschijnlijk geen loon krijgt doorbetaald van KLM en dat De Unie je niet (deels) kan compenseren door middel van een stakingsuitkering. Dit kan namelijk alleen als De Unie ook formeel oproept tot acties en aan alle daarbij behorende formaliteiten heeft voldaan (onder andere draagvlak onder leden toetsen en stellen van een ultimatum). Mocht je hier vragen over hebben, neem dan rustig contact met ons of één van de kaderleden op.

En voer je geen actie, maar door omstandigheden buiten jouw schuld om kun je door de acties je werk niet uitvoeren, dan heb je in principe wel recht op loondoorbetaling. Zorg er dan voor dat KLM/je leidinggevende weet (liefst schriftelijk) dat je bereid bent je werk uit te voeren.

Het vervolg

Het is onze verwachting dat KLM de vakbonden op korte termijn opnieuw zal gaan uitnodigen voor overleg. We gaan er daarbij vanuit dat KLM bereid is met een beter loonbod te komen. Anders heeft verder overleggen tenslotte geen zin.

Wij praten dus graag verder. Die nieuwe cao moet er tenslotte gewoon komen. En hoe eerder, hoe beter. Alleen met een goede cao en sterke focus op het verbeteren van de operatie (ook beter luisteren naar de medewerkers) heeft KLM tenslotte een gezonde toekomst!

Met vriendelijke groet,
mede namens de delegatieleden,

Huug Brinkers
Belangenbehartiger

JOUW TOEKOMST, ONZE ZORG

RECENT NIEUWS

Al heel lang is er discussie over de krimp van het aantal

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>