Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Update cao-onderhandelingen

Deze week hebben we weer twee dagen onderhandeld met KLM over de nieuwe cao. Hierbij weer een update.

Het goede nieuws is dat er op de domein specifieke onderwerpen voorzichtig wat voortgang wordt geboekt. Zo is KLM onder andere bereid om:

 • naast de RVU-regeling, de 80/90/100 regeling (gesubsidieerde deeltijd) opnieuw aan te bieden. Voor zware beroepen kan deze worden gecombineerd.
 • vanaf eind 2024 geen gebruik meer te maken van 5-jaars contracten, waarbij tenminste 50% huidige 5-jaars contracten doorstromen naar vast contract.
 • tot aan het max. dagloon het wettelijk geboorte- en ouderschapsverlof aan te vullen tot 100%.
 • de TTEAV van technici te verlengen en niet meer te verrekenen met de arbeidsmarkttoeslag (AMT)).
 • gezamenlijk de introductie aparte-/verbeterde loonschalen voor technici (OSG-T) te onderzoeken.
 • KV-ouderendagen om te zetten naar MV.
 • de thuiswerkvergoeding te verhogen naar het fiscale maximum.
 • nieuw mobiliteitsbeleid te introduceren, waarbij gebruik maken van openbaar vervoer wordt gestimuleerd en er een gesponsord aanbod komt voor een (elektrische) lease-fiets.
 • de leesbaarheid van de cao te gaan verbeteren.
   

Het minder goede nieuws is dat daarmee de soms grote verschillen niet zijn overbrugd. Zo vinden wij het loonbod van KLM nog steeds onvoldoende. Het laatste voorstel van KLM is om in de nieuwe cao, met een looptijd van 2 jaar, de lonen met ingang van 1 oktober 2023 met 4% te verhogen en met ingang van 1 juli 2024 met 3,5%. Mocht de inflatie in 2024 hoger zijn dan 3,5% dan is KLM bereid dit percentage per 1 januari 2025 aan te vullen tot max 5%. In totaal is de uitkomst daarmee tussen de 7,5% en 9%.

Dit voorstel wijkt nog steeds veel te veel af van de algemene loonontwikkeling in Nederland, zorgt voor onvoldoende koopkrachtbehoud en een verdere afstand tot de arbeidsmarkt. In plaats van een afname van arbeidsmarkttoeslagen zullen deze daarmee alleen maar toenemen. En dat willen we niet!

Daarbij heeft KLM aangegeven om bijlage 15 (overtolligheidsregeling) te willen schrappen uit de cao en daarvoor in de plaats het huidige sociaal plan onderdeel van de cao te willen maken. Hoewel we weten dat bijlage 15 niet actueel meer is (gebaseerd op oude, niet meer bestaande wet- en regelgeving) vinden wij een dergelijke stap nu te ingewikkeld. We zijn in relatie tot de cao bereid te overleggen over een verbeterd sociaal plan, maar willen in dit stadium bijlage 15 nog niet schrappen.

Daarnaast blijft KLM niet bereid om te overleggen over aanpassingen/verbeteringen van een aantrekkelijkere en eerlijkere IPB regeling. Ook ziet KLM geen noodzaak om naast de huidige initiatieven nog meer aandacht te besteden aan het thema werkdruk. Een onderwerp waar veel van jullie op aangedrongen hebben in onze eerdere enquête.

Hoe verder?
We zijn dus zeker nog niet tevreden. Dat mag duidelijk zijn. Wij denken dat er bij KLM echt ruimte is voor een betere cao. Ondanks de uitdagingen die KLM ook kent.

Een akkoord voor een nieuwe cao lijkt daarmee op dit moment helaas nog niet in zicht. Wel heeft KLM de laatste overlegronde(s) een aantal concessies gedaan. Dat biedt voorzichtig wat perspectief.

We worden na 11 overlegrondes inmiddels wel wat ongeduldig. Daarom gaan we komende dagen de situatie ook met onze kaderleden bespreken. In de tussentijd blijven we bereid om verder te praten. Al was het maar omdat in de andere domeinen (cabine en cockpit) de cao onderhandelingen ook nog niet lijken te zijn afgerond. Maar het moet wel beter. Zeker qua loon! Wij vinden dat medewerkers van KLM daar recht op hebben.

We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
mede namens de delegatieleden,

Huug Brinkers

Belangenbehartiger
 

RECENT NIEUWS

De stemmen zijn geteld. Van de leden die hun stem hebben uitgebracht

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>