Dit is een website van vakbond De Unie,
voor het grondpersoneel van KLM.

Cao gesprekken verlopen minder voorspoedig dan verwacht

Afgelopen twee dagen hebben de grondbonden en KLM verder met elkaar gesproken over cao-onderwerpen die betrekking hebben op het gronddomein. Dan moet je denken aan thema’s als werkdruk, levensfase bewust personeelsbeleid/ouderenbeleid, reiskosten, ouderschapsverlof, enzovoort.

In de eigen communicatie heeft KLM laten weten dat de gesprekken minder voorspoedig verlopen dan dat KLM verwacht had. Dat lijkt één van de weinige zaken waar we het over eens zijn. Nadat de eerdere onderhandelingen over loon en looptijd (samen met de collega’s van cabine en cockpit) ook al weinig voorspoedig zijn verlopen, hadden we eerlijk gezegd verwacht dat KLM op de grond-specifieke onderwerpen wel iets meer te bieden had. Op (te) veel van onze cao-voorstellen hebben we namelijk een ‘nee’ gekregen. Daarnaast is het nu voeren van een discussie over maatregelen ter verhoging van de productiviteit (vaak geen verbetering van cao-afspraken) misschien niet ‘het beste moment’.

Uiteraard hebben wij er begrip voor dat de toekomst van KLM veel uitdagingen kent. Aan de andere kant valt niet te ontkennen dat de resultaten van KLM op dit moment goed zijn en dat het belangrijk is juist nu te investeren in medewerkers. Niet alleen als teken van waardering voor de huidige medewerkers, maar ook om aantrekkelijk te blijven als werkgever voor toekomstige medewerkers. Belangrijk is dat KLM dit niet alleen met woorden onderschrijft (‘employee engagement’), maar ook door gewoon goede afspraken te maken voor de nieuwe cao.

Hoe verder?

Op 27 en 28 juli aanstaande worden de cao-onderhandelingen voortgezet. Samen met de collega’s van grond en cabine gaan we dan ons uiterste best doen om met KLM tot overeenstemming te komen over loon en looptijd. Daarna zullen we dan nog tot een akkoord moeten zien te komen over de grondonderwerpen. Begin augustus zullen we sowieso samen met jullie de balans gaan opmaken. Ook als er dan (nog) geen akkoord is.
Met vriendelijke groet,
mede namens de delegatieleden,

Huug Brinkers
Belangenbehartiger

JOUW TOEKOMST, ONZE ZORG

RECENT NIEUWS

Al heel lang is er discussie over de krimp van het aantal

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>