Dit is een website van vakbond De Unie,
voor het grondpersoneel van KLM.

Cao gesprekken verlopen minder voorspoedig dan verwacht

Afgelopen twee dagen hebben de grondbonden en KLM verder met elkaar gesproken over cao-onderwerpen die betrekking hebben op het gronddomein. Dan moet je denken aan thema’s als werkdruk, levensfase bewust personeelsbeleid/ouderenbeleid, reiskosten, ouderschapsverlof, enzovoort. In de eigen communicatie heeft KLM laten weten dat de gesprekken minder voorspoedig verlopen dan dat KLM verwacht had. Dat lijkt […]