Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Voorbereiding cao-overleg KLM

Op 15 en 16 mei 2023 zijn we verdergegaan met de voorbereiding van het cao-overleg. In een tweedaags overleg heeft KLM een uitgebreide update gegeven over de stand van zaken. Door de directie is een toelichting gegeven op de strategie/plannen, financiën, HR-beleid en operatie. Ook vanuit de businesses E&M, Cargo en GS zijn we bijgepraat op de ontwikkelingen. Graag geven we je een terugkoppeling van dit overleg.

Strategie

In een presentatie heeft Marjan Rintel (CEO) de strategie van KLM toegelicht. Daarbij is onder andere stilgestaan bij de doelen, de visie en de waarden van KLM voor de komende jaren. Samengevat wil KLM een goede ‘airline’ zijn voor klanten en medewerkers, streven naar technologische vooruitgang, aandacht hebben voor verduurzaming en goede economische resultaten realiseren om dit alles mogelijk te maken.

De cijfers

Ten aanzien van dat laatste lijkt KLM op de goede weg te zijn. Na een heftige coronaperiode is het herstel in 2022 onverwacht snel ingezet en is 2022 met een mooi resultaat afgesloten. De vraag naar tickets is groot (klanten weten KLM weer te vinden en de NPS wordt steeds beter), maar de capaciteit is nog niet op het niveau van 2019. Dat maakt dat de ticketprijzen hoog zijn. CFO Erik Swelheim heeft aangegeven dat mede daardoor de inkomsten van KLM weer bijna gelijk zijn aan het niveau van 2019. Dit heeft KLM in de gelegenheid gesteld om verstrekte kredieten te kunnen aflossen, de garantstelling van de overheid met betrekking tot kredietverstrekking te kunnen opzeggen, is de werkgelegenheid bij het bedrijf weer gestegen en is de winstdeling 2022 tot uitkering gekomen.  

Naast al dit positieve nieuws zijn er volgens KLM nog wel een aantal ‘aandachtspunten’. Doordat ook de kosten stijgen moet het rendement nog wel verbeteren. Het eigen vermogen van KLM is nog (te) laag. Ook moet KLM nog een flink bedrag aan achterstallige loonbelasting betalen aan de overheid en zullen de investeringen (onder andere in verduurzaming van nieuwe vloot en processen) weer naar het oude niveau moeten. Daarom is het volgens Swelheim belangrijk kosten in de hand te houden en in het kader van de productiviteit de juiste mensen weer op de juiste plek te krijgen. Daarnaast houdt de situatie op Schiphol zelf de gemoederen flink bezig en veroorzaakt de overheid – met de hele discussie over de mogelijke reductie van het aantal vliegbewegingen/nachtvluchten – veel onzekerheid.

De medewerkers

De missie voor de komende jaren is om “te werken aan een toekomstbesteding bedrijf met arbeidsvoorwaarden die het mogelijk maken om talenten aan te trekken en te behouden”, aldus Miriam Kartman (CPO).

Het ziekteverzuim van KLM medewerkers is (te)hoog. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor diversiteit, inclusie en de opleiding/ontwikkeling van medewerkers. De medewerkerstevredenheid (EPS) was de afgelopen jaren zorgelijk laag. Mede gezien de hectiek van de corona-jaren is dit verklaarbaar. Gelukkig ziet KLM daar in 2023 weer een verbetering.

Punt van zorg is nog steeds de capaciteit. Hoewel steeds meer vacatures worden ingevuld, blijft bijvoorbeeld het tekort aan (technisch) personeel zorgelijk. Ook met de verwachte uitstroom van de komende jaren.

Het vervolg

Volgende stap om tot een nieuwe cao te komen is het daadwerkelijk starten van de onderhandelingen met KLM. Maar voordat deze kunnen starten zullen we onze inzet/voorstellen moeten bepalen. Wat vinden wij dat er nodig is voor een nieuwe cao? Samen met onze (kader)leden gaan we dat komende weken bepalen. 

Net zoals altijd krijg je de gelegenheid om input te leveren. Wat zijn jouw wensen voor de nieuwe cao met betrekking tot je inkomen en andere arbeidsvoorwaarden? Daarvoor ontvang je binnenkort een aantal vragen. Hou je mail dus in de gaten!

Verwachting nu is dat de onderhandelingen begin juni zullen starten. Zodra de definitieve data bekend zijn laten we dat uiteraard weten.

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet, 

Huug BrinkersSenior Belangenbehartiger

Bring a friend            

Het is belangrijk dat – zeker zo kort voor de cao-onderhandelingen – nog meer KLM werknemers lid zijn van De Unie. Vind jij ook dat jouw collega eigenlijk lid moet worden? Dan hebben wij een leuk cadeautje voor je 🎁. Zodra zij zich aanmelden voor een betaald lidmaatschap kunnen zij in het formulier aangeven dat ze via jou lid geworden zijn. Jij ontvangt dan via de email een cadeaubon voor Bol.com. Het leuke is, je mag dit zo vaak doen als je wilt. Dus breng je 10 nieuwe leden aan, dan ontvang je 10x een cadeaubon😁. Aanmelden kan eenvoudig door hier te klikken.

RECENT NIEUWS

In de afgelopen weken heb je kunnen stemmen over de nieuwe pensioenregeling. Een regeling die wordt aangepast aan de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>