Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

De Unie in Brussel en start cao-overleg

Begin deze week is een aantal vakbonden, waaronder De Unie, bij de Europese Commissie in Brussel geweest. Om onze zorgen te uiten over de door de overheid aangekondigde reductie van het aantal vluchten op Schiphol en het effect daarvan op de economie en jullie werkgelegenheid. In deze info even een korte toelichting. Daarnaast starten we volgende week met het cao-overleg bij KLM. We willen daar even bij stilstaan, omdat het cao-overleg iets anders van opzet zal zijn dan de afgelopen jaren.

De Unie in Brussel; oproep aan Europese Commissie voor zorgvuldig proces
Op 28 maart, hebben VNV, FNV Cabine, VNC en de grondvakbonden VKP, NLVT en De Unie gesproken met de Directeur-generaal Mobiliteit en Vervoer bij de Europese Commissie. Dit gesprek vond plaats in Brussel in aanwezigheid van hooggeplaatste ambtenaren die zich bezighouden met Luchtvaart. Het gesprek was op initiatief van de bonden, omdat wij zorgen hebben over de onzorgvuldige wijze waarop de Nederlandse overheid heeft besloten tot krimp van het vliegbewegingen op Schiphol naar 440.000.
In Europa zijn duidelijke regels voor nationale overheden wanneer zij geluid gerelateerde beperkingen voor luchthavens invoeren. Eén daarvan is dat alle belanghebbenden worden gehoord.

Uiteraard zijn wij voor een meer duurzame en stillere luchtvaart. Er zijn vele ontwikkelingen die hier nu en in de toekomst aan bijdragen. In Brussel hebben wij toegelicht dat we zorgen hebben over de wijze waarop het besluit tot krimp is genomen. De directe – en indirecte effecten op werkgelegenheid, de gevolgen voor de connectiviteit van Nederland en de mogelijkheid voor Nederlands luchtvaart om concurrerend te zijn in een wereld vol ultra lowcost, zijn wat ons betreft onvoldoende meegewogen.

KLM heeft ook omzet en goede resultaten nodig om te kunnen blijven investeren onder andere in nieuwe vliegtuigen, die juist een substantiële bijdrage leveren aan reductie van geluid en CO2. Bij een krimp van het aantal vluchten op Schiphol komen deze investeringen onder druk en zullen veel passagiers ook via andere vliegvelden gaan vliegen. Daarmee zal een krimpbesluit uiteindelijk niet bijdragen aan geluidsreductie en milieuwinst.

Wij hebben de Europese Commissie daarom opgeroepen om op basis van de huidige situatie een negatief advies te geven aan de Nederlandse overheid over het krimpbesluit. De huidige besluitvorming vinden wij onzorgvuldig en overhaast. Wij vinden dat dergelijk besluit pas kan worden genomen als het verlies aan banen meegewogen wordt, als alle alternatieven overwogen zijn en als stappen die nu al worden gezet door luchtvaartmaatschappijen om geluidshinder (en CO2-reductie) tegen te gaan (onder andere investeringen in nieuwe vloot) ook worden meegewogen. En dat is nu niet het geval!

Omdat het een informeel gesprek was, kunnen we over de inhoud van het gesprek weinig zeggen. Het was wel een ‘goed gesprek’ waar we met tevredenheid op terugkijken. Met dit bezoek aan de Europese Commissie proberen we ook in Brussel ons hard te maken voor een verantwoorde -, gezonde luchtvaart in Nederland en het behoud van jullie werkgelegenheid. Schiphol is een belangrijke ‘gateway to Europe’ en als het aan ons ligt blijft dat zo!

Nieuwe cao

Zoals je vast weet is de huidige cao eind februari afgelopen. De laatste weken zijn we bezig geweest met de voorbereiding voor de nieuwe besprekingen. Plan is nu dat we de onderhandelingen in 4 fases gaan indelen.

Fase 1

Door de hectiek van de afgelopen jaren zijn de verhoudingen tussen vakbonden en KLM behoorlijk onder druk komen te staan. Niet alleen is de laatste cao moeizaam tot stand gekomen, ook de manier waarop de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage min of meer was afgedwongen verdiende geen schoonheidsprijs. Daarom willen we in de eerste fase van de onderhandelingen nadrukkelijk stilstaan bij het verbeteren van de verhoudingen. Al eerder heeft onder andere De Unie erop aangedrongen om betere afspraken te maken over onderlinge ‘omgangsvormen’. Eind volgende week gaan de vakbonden en KLM daar in een tweedaags overleg uitgebreid bij stilstaan.

Fase 2

Om tot een goede, nieuwe cao te komen is het ook belangrijk dat we – naast de wensen van de medewerkers – goed inzage krijgen in de situatie van KLM. Het is in deze fase de bedoeling dat KLM ons uitgebreid gaat informeren over hoe de onderneming er echt voorstaat. Qua business, resultaten en verwachtingen. Dus geen ‘standaardverhaal’ dat het allemaal zorgelijk, moeilijk en lastig is, maar een reëel beeld van de situatie.

Na fase 2 zullen we jullie uiteraard informeren en in de gelegenheid stellen nogmaals je wensen kenbaar te maken ten aanzien van de nieuwe cao. In een eerdere info hebben we jullie al laten weten dat we daarbij ook gebruik zullen maken van zogenaamde (korte) polls en enquêtes.

In fase 3 en 4 zullen de echte onderhandelingen gaan plaatsvinden. Deels in zogenaamd multi-verband (vliegers, cabine en grond) en deels per domein. Hierover moeten we later nog definitieve afspraken maken.

Komende weken zullen we jou regelmatig informeren over de ontwikkelingen en voortgang. Uiteraard zullen daarbij voldoende mogelijkheden zijn om na fase 2 je wensen kenbaar te maken. Het doel is om voor de zomer te komen tot een nieuwe cao.

Tot zover dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers
Belangenbehartiger

RECENT NIEUWS

Er is grote onrust bij KLM ontstaan over een nieuw𝐞 rapportage van

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>