Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Start cao-onderhandelingen

In de afgelopen drie dagen hebben we met KLM onderhandeld over de nieuwe cao. Intensief en vooral nog verkennend van karakter. Eén dag is besteed aan toelichting van voorstellen voor de Grond cao en twee dagen zijn in multi-verband (met alle bonden samen) besteed aan een discussie over loon en looptijd.

Nog veel te bespreken

Duidelijk is geworden dat er nog veel te bepraten valt. KLM wil graag een cao met een wat langere looptijd en legt veel nadruk op de noodzakelijke economische resultaten om schulden af te lossen, het eigen vermogen te versterken en te kunnen investeren in vastgoed en vloot.
De Unie heeft daar uiteraard begrip voor. KLM moet tenslotte een gezond bedrijf zijn en blijven. Maar wij zien ook het investeren in het eigen- en toekomstige personeel als absoluut noodzakelijk. Zonder gemotiveerd personeel is er immers geen KLM.

Uit ons onderzoek is gebleken dat dit laatste een groot punt van zorg is. Veel medewerkers hebben laten weten zich niet gewaardeerd te voelen en hebben zich daar vaak meer dan duidelijk over uitgesproken. Bij meer waardering horen ook goede arbeidsvoorwaarden. Wat ons betreft moet op (te) veel plaatsen de arbeidsmarkttoeslag het ‘gat met de markt’ overbruggen en ook de opgelopen achterstand qua koopkracht moet een keer worden ingelopen (en zeker niet verder oplopen). In dit stadium van de onderhandelingen bestaat hierover nog een behoorlijk verschil van mening.

Zoeken naar balans

In het overleg met KLM is het vooral nog zoeken naar de balans tussen al deze aspecten. En dat is ingewikkeld. Daarbij helpt het niet dat KLM geconfronteerd wordt met een overheid die zich te veel wil bemoeien met de bedrijfsvoering van KLM. Ook de discussie over de toekomstige capaciteit van Schiphol is en blijft nog onzeker. Maar dat weerhoudt ons niet om voor en achter de schermen op te blijven komen voor behoud van jullie werk en arbeidsvoorwaarden. In jullie belang!

Het vervolg

Op 12 en 13 juli 2023 worden de onderhandelingen hervat. In eerste instantie over specifieke onderwerpen voor de grond cao.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers
Belangenbehartiger

 

RECENT NIEUWS

De stemmen zijn geteld. Van de leden die hun stem hebben uitgebracht

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>