Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Update cao-overleg KLM grondpersoneel

Eerder hebben we jou laten weten dat in blok 2 van het cao-overleg KLM openheid van zaken heeft gegeven over de situatie van KLM. Zowel in algemene zin als vanuit de divisies. Wij hebben dat gewaardeerd en jullie hierover bericht. Kort daarna hebben wij jullie een enquête gestuurd waarin we uitgebreid hebben gevraagd wat jullie vinden van je arbeidsvoorwaarden, regelingen en arbeidsomstandigheden bij KLM. Wat vinden jullie belangrijk, of juist niet? Een rapportage van de exacte uitslag van de enquête zullen we later nog met jullie delen.

Veel van jullie hebben de enquête ingevuld en daar zijn we uiteraard erg blij mee. De uitkomst is daardoor voldoende representatief en geeft een helder beeld. 

Onze voorstellenbrief voor het komende cao traject kun je hier lezen. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen op basis van de uitkomst van de enquête en in overleg met onze kaderleden.
Graag willen we onze voorstellen als volgt toelichten.

Lastige periode

KLM heeft een lastige periode achter de rug. De Coronapandemie heeft een enorme impact gehad. Zowel op de bedrijfsvoering, als ook op de medewerkers. Gelukkig ligt de pandemie inmiddels achter ons. KLM is in een onverwacht snel tempo in staat gebleken de financiële zaken weer op orde te krijgen. Onder andere geholpen door een snel herstellende vraag vanuit de markt en de enorme inzet van medewerkers. Hoewel de productie nog niet op het oude niveau is, zijn de recente resultaten goed te noemen. Mede daardoor zijn de kredieten afgelost en is de garantstelling vanuit de overheid beëindigd.


Medewerkers centraal

KLM kent uiteraard ook nog wel een paar uitdagingen. De hele Schiphol-discussie (aantal vliegbewegingen) is en blijft een punt van zorg en economische resultaten van KLM moeten in stand blijven of worden verbeterd om te kunnen blijven investeren. Niet alleen investeren in middelen, maar vooral ook investeren in mensen. Vooral dat laatste is van groot belang. Niet alleen als blijk van waardering naar de huidige medewerkers die in het verleden voldoende ‘offers’ hebben gebracht, maar ook om aantrekkelijk te blijven in een ingewikkelde- en krappe arbeidsmarkt. 

De ‘oude’ cao is inmiddels alweer enkele maanden geleden geëxpireerd en er is nog geen nieuwe cao. Dat vinden we geen wenselijke situatie. We rekenen er dan ook op dat we snel tot een nieuwe cao kunnen komen.

De daadwekelijke onderhandelingen starten vandaag, dinsdag 13 juni 2023. Samen met alle vakbonden van Grond, Cabine en Cockpit (multi overleg) zullen we dan eerst met KLM spreken over loon en looptijd. Op dinsdag 20 juni 2023 gaan we dan verder met de overige onderwerpen voor de grond cao. Op woensdag 21 juni staat het vervolg van het multi overleg gepland.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers

Senior Belangenbehartiger


RECENT NIEUWS

KLM heeft besloten om de arbeidsmarkttoeslag voor specifieke werknemersgroepen, waaronder de IT-sector,

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>