Dit is een website van vakbond De Unie,
voor het grondpersoneel van KLM.

KLM: Bericht van De Unie

De chaos op Schiphol raakt KLM hard. Wanneer gaat dat de werkgelegenheid raken? Ook horen we dat er onduidelijkheid is over de loonsverhoging in relatie tot de KLM-cao’s die nog niet afgesloten zijn. Dat is niet nodig. Met deze info willen we weer van ons laten horen. Na de totstandkoming van de nieuwe cao hebben we namelijk niet stilgezeten. Niet altijd even zichtbaar, maar toch…

Situatie KLM

Het zijn en blijven turbulente tijden voor KLM. Naast de chaos op Schiphol blijft de werkdruk bij KLM voor veel van jullie hoog. Daarnaast loopt de discussie over het terugbrengen van het aantal vliegbewegingen op Schiphol ook gewoon door. De Unie maakt zich hier grote zorgen over. Zorgen over de toekomst van KLM en de werkgelegenheid.

Chaos

Deze week kwam KLM eindelijk met een statement dat lijkt op een ultimatum aan Schiphol om de chaos op te lossen. De Unie vindt de reactie van KLM te afwachtend en te mild. Het herstel van KLM wordt na de jaren van crisis ernstig belemmerd. Niet alleen geeft het bedrijf nu eigenlijk onnodig miljoenen uit aan de chaos op de luchthaven, het gebrekkige herstel leidt ook tot minder ‘vet op de botten’ voor als er bijvoorbeeld een recessie uitbreekt en er als gevolg daarvan weer minder wordt gevlogen. Natuurlijk zien wij dat KLM zelf aan het begin van de zomer ook niet alles ‘op orde’ had. Maar nu is het toch echt aan Schiphol om de boel op orde te krijgen.

De ‘politiek’

Samen met de grondbonden CNV, VKP, NVLT en de collega’s van cabine- en cockpit proberen we ook – niet alleen in de publiciteit, maar ook ‘achter de schermen’ – de politiek te wijzen op de negatieve effecten van het plan om het aantal vluchten op Schiphol terug te brengen naar 440 duizend. Negatieve effecten niet alleen voor de werkgelegenheid, maar hoe raar dit misschien ook klinkt, ook voor omgevings- en milieu effecten. KLM heeft haar plannen immers steeds gebaseerd op een veel ruimer aantal vluchten. Dit was jarenlang een reëel – en voorspeld scenario. Daarop heeft KLM ook de investeringen van vele honderden miljoenen in de nieuwe vloot op gebaseerd. Investeringen die volgens KLM uiteindelijk moeten leiden tot een geluidsreductie van maar liefst 50% en een CO2 reductie van 25%. Het zo drastisch beperken van het aantal vluchten brengt deze investeringen en de daarmee beoogde geluids- en CO2 reductie in gevaar. Dit is dus contraproductief en voor ons onbegrijpelijk.

Wij blijven ons dus inspannen voor een gezonde luchtvaartsector, passend in een tijd waarbij we ook echt kijken naar de omgeving en het milieu. Niet op basis van sentiment, maar op basis van feiten. En dat is, zonder al het politieke gedoe, in een mondiale sector al ingewikkeld genoeg…….

Cao

Enkele maanden geleden hebben we samen met KLM een nieuwe grond cao afgesproken. Helaas is dit bij cabine en de piloten nog steeds niet gebeurd. Met enige regelmaat krijgen we daar vragen over. Daarom nog even het volgende.

De nieuwe cao bij KLM grond is een feit. Alle gemaakte afspraken – waaronder een loonsverhoging per 1 oktober dit jaar – gaan gewoon door. Vooralsnog is er ook geen reden om aan te nemen dat een eventueel nieuwe cao bij cabine of piloten beter zal zijn dan die bij grond. En mocht dit tegen alle verwachtingen in toch het geval zijn, dan is er met KLM ondubbelzinnig afgesproken dat dit voor de huidige grond cao zal worden gecorrigeerd. Het later afspreken van een cao in de andere domeinen alleen zal dus uiteindelijk niet leiden tot verschillende uitkomsten. Wij houden dit uiteraard goed in de gaten.

Fijnstof

Al jaren staat het onderwerp ‘fijnstof’ op de agenda van de medezeggenschap. Ook onze vertegenwoordigers hebben hier – onder andere in de VGWM-commissie – steeds aandacht voor gevraagd.

Recent heeft KLM laten weten dat vanaf 1 oktober alle platformmedewerkers op Schiphol gratis FFP2-mondmaskers kunnen krijgen. Zo wordt voorkomen dat zij verhoogde concentraties ultrafijnstof inademen door de jetblast van vliegtuigmotoren (de FFP2-mondmakers filteren 97 procent van de ultrafijnstof en 99 procent van de overige fijnstof).

Al jaren pleit De Unie (onder andere binnen de medezeggenschap) om de luchtkwaliteit op de airside te verbeteren. Zoals het elektrificeren van voertuigen en de invoering van elektrische GPU’s (Ground Power Units, die vliegtuigen op de grond van stroom voorzien). Hier zou wat ons betreft veel sneller – en meer in geïnvesteerd moeten worden. Het gratis verstrekken van mondmaskers is een goede ontwikkeling, maar mag structurele investeringen (zoals elektrificatie) niet nog meer vertragen. Wij blijven hier dan ook aandacht voor vragen.

Pensioen

Onlangs is het Algemeen Pensioenfonds KLM gestart met het risicobereidheidsonderzoek. Alle gepensioneerden, gewezen – en actieve deelnemers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan dit onderzoek. Het pensioenfonds wil graag weten hoe zij aankijken tegen beleggen en de risico’s die daarbij horen. Dit helpt het pensioenfonds bij de keuzes die gemaakt moeten worden.

Ook De Unie vindt het belangrijk dat veel deelnemers – en dus ook onze leden – de vragenlijst invullen. Alleen dan kan het pensioenfonds het beleid goed laten aansluiten bij de voorkeuren van de deelnemers. In jullie belang! Voor meer informatie:

Onderzoek: Hoe denkt u over beleggen en de risico’s die daarbij horen? | klmgrondfonds.nl

Tot zover deze info.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met ons of met één van onze kaderleden.

JOUW TOEKOMST, ONZE ZORG

RECENT NIEUWS

Al heel lang is er discussie over de krimp van het aantal

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>