Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

KLM doet eindbod voor cao grondpersoneel

De afgelopen twee dagen hebben we – samen met alle grondbonden – opnieuw met KLM verder gesproken over de nieuwe cao. Resultaat van dit overleg is dat KLM vrijdag 15 september eind van de middag een zogenaamd ‘eindbod’ heeft gedaan. Hier lezen jullie het eindbod.

Omdat een eindbod geen onderhandelingsresultaat of principeakkoord is, gaan we ons de komende dagen – samen met de kaderleden – op het eindbod van KLM beraden. Wat vinden we van de nu aangeboden loonsverhogingen en hoe kijken we aan tegen de overige cao aanpassingen zoals de RVU regeling, 80/90/100 regeling, aanpassing beloningsstructuur technici, modernisering bijlage 15, enzovoorts?

In de loop van volgende week laten we jullie weten wat we van het eindbod vinden en wanneer we het eindbod aan jullie ter stemming gaan voorleggen. Voorlopig voelen we er namelijk nog niet zoveel voor om zonder resultaat in de andere domeinen (piloten en cabine) jullie snel te moeten gaan raadplegen. Met het risico dan later weer tot de conclusie te komen dat KLM misschien toch nog meer ‘in het vat heeft zitten’. Ook tijdens de vorige cao onderhandelingen bleek immers dat KLM wat dat betreft nog wel eens van gedachten veranderd over wat qua loon(ruimte) maximaal mogelijk is…..

Tot zover dit korte bericht.
We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers

Belangenbehartiger

RECENT NIEUWS

De stemmen zijn geteld. Van de leden die hun stem hebben uitgebracht

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>