Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

WDR volgens afspraak

Enige tijd geleden ontvingen vakbonden van KLM het verzoek om akkoord te gaan met een éénmalige aanpassing van de winstdelingsregeling. Vanwege het omzetverlies in januari en februari 2022 heeft KLM – net als veel andere bedrijven – van de overheid NOW-steun ontvangen. KLM wilde bij de vaststelling van de winstdeling 2022 het uitkeringspercentage naar beneden bijstellen, door het resultaat van 2022 te corrigeren met de ontvangen NOW. Daarnaast wilde KLM de WDR-uitkering pas na de zomer uitbetalen in verband met afspraken met de Overheid (voorwaarde voor de garantstelling voor de eerder overeengekomen kredieten).

Niet akkoord

De Unie heeft direct aangegeven niet akkoord te gaan met een verrekening van de NOW-steun met de WDR. De NOW-steun is terecht ontvangen vanwege het omzetverlies. De hoogte WDR daarentegen is afhankelijk van het resultaat van KLM en een integraal onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van alle KLM-medewerkers. Beiden staan dus los van elkaar.

Ook met het verzoek om de WDR pas na de zomer uit te keren gaan we niet akkoord. Afspraken die KLM eerder met de overheid heeft gemaakt en die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden, zijn door de International Labour Organization (ILO) bekritiseerd (in strijd met werknemersrechten vanwege het niet respecteren van internationale verdragen. Dat was niet alleen voor de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (die mede daarom ook is gestopt), maar geldt wat ons betreft ook voor een eventueel uitstel van betaling van de WDR.

WDR blijft zoals afgesproken
Inmiddels heeft KLM laten weten de cao te zullen respecteren. Dit houdt in dat de WDR conform de cao wordt berekend en uitbetaald. Hoewel we de hele gang van zaken betreuren (en ook eigenlijk niet goed begrijpen), is dit uiteraard goed nieuws.

IFRS

Ook goed nieuws is dat bij de berekening van de hoogte van de WDR dit keer geen rekening zal worden gehouden met de zogenaamde IFRS-correctie. Deze correctie is in het verleden toegepast, omdat door deze boekhoudkundige regels de WDR onbedoeld hoger zou uitvallen dan in het verleden. Echter, hierover zijn destijds wel tijdelijke, maar geen definitieve afspraken gemaakt. De WDR uitkering bij Grond zal in 2022 dus iets hoger zijn (in totaal 5,405%)

Verzoek KLM

Wel hebben we van KLM het verzoek ontvangen om het betaalmoment van het vakantiegeld (mei) en de WDR (april) te mogen omdraaien. Dit om te voorkomen dat er toch een discussie met de overheid zou ontstaan over de WDR. Wij hebben KLM laten weten dat dit wat ons betreft akkoord is. Voor de werknemers in het gronddomein is dit ook niet nadelig. Als de andere vakbonden ook akkoord gaan, dan ontvang je in april dus eerst je vakantiegeld en daarna in mei de WDR.

Tot zover dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers
Belangenbehartiger

RECENT NIEUWS

KLM heeft besloten om de arbeidsmarkttoeslag voor specifieke werknemersgroepen, waaronder de IT-sector,

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>