Dit is een website van vakbond De Unie,
voor het grondpersoneel van KLM.

Update functies zwaar werk

Tijdens de afgelopen cao-onderhandelingen hebben wij afspraken gemaakt over een combinatieregeling voor de medewerkers met een zwaar werkfunctie. Als cao-partijen hebben wij afgesproken om voor 1 december 2023 te bepalen welke functies daaronder vallen, op basis van objectieve criteria. Helaas is het niet gelukt om voor die tijd tot een afspraak te komen. Om deze reden is de deadline verplaatst naar 1 juli 2024. Helaas gaat het weer niet lukken om ook deze deadline te behalen.

Tijdelijke afbouwcombinatie zwaar werk

In december is afgesproken om tot een model te komen waarmee objectief kan worden bepaald of een functie onder de definitie ‘zwaarwerk’ valt. Dit model zou in een gezamenlijke werkgroep vorm krijgen. Wel is het voor bepaalde functies mogelijk om gebruik te maken van de tijdelijke afbouwcombinatie. KLM heeft vastgesteld dat deze functies onder verzwarende omstandigheden vallen. Deze lijst is in december door KLM gecommuniceerd, zie hier de tijdelijke lijst.

Er is door KLM aangegeven en afgesproken met de vakbonden dat wanneer het model klaar is, er functies aan deze lijst kunnen worden toegevoegd, op basis van objectieve criteria.

De uitdaging

De wens vanuit de vakbonden is om een objectief model te maken dat uitlegbaar en eerlijk is. Dit is helaas nog niet gelukt. De uitkomsten van het concept-model sluiten nog te veel functies uit, zonder dat deze uitsluiting uitlegbaar is. Wij blijven met KLM in gesprek over dit onderwerp en hopen hierover weer spoedig te kunnen communiceren.

Contact

Zijn er vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact op via email wicher.van.der.hoef@unie.nl of bel 06-5252 2023.

Met vriendelijke groet,
Huug Brinkers & Wicher van der Hoef

Belangenbehartigers

JOUW TOEKOMST, ONZE ZORG

RECENT NIEUWS

Al heel lang is er discussie over de krimp van het aantal

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>