Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Toelichting KLM bij voorbereiding cao en reacties IPB

Op 15 en 16 mei staat de verdere voorbereiding van het cao-overleg gepland. Zoals eerder al aangegeven gaat KLM ons in een tweedaags overleg een uitgebreide update geven over de stand van zaken. Marjan Rintel (CEO), Erik Swelheim (CFO) en Miriam Kartman zullen ons een toelichting geven over de strategie/plannen, de financiën en het HR-beleid. Ook zullen we een presentatie krijgen over de ontwikkelingen bij Passage, Cargo en E&M. Uiteraard zullen we je verslag doen van deze bijeenkomst.

Daarna zullen we – voordat de echte cao-onderhandelingen gaan starten – onze eigen cao-voorstellen gaan opstellen. Samen met jou uiteraard. Daarvoor krijg jij ruim de gelegenheid om input te leveren. Wat zijn jouw wensen voor de nieuwe cao? Maar daarover krijg jij na 15/16 mei nog bericht.

IPB

De laatste tijd krijgen we weer veel vragen/opmerkingen over (recent aangepaste) IPB-faciliteiten. Het belangrijkste kritiekpunt is dat er steeds meer onderscheid lijkt te worden gemaakt tussen KLM-werknemers. En wat voor de één een voordeel is, gaat soms weer ten koste van een ander. En dat staat haaks op alle goede voornemens van het gelijk behandelen van medewerkers en goed werkgeverschap.

KLM houdt nog steeds vol dat IPB geen onderwerp voor de cao en vakbonden is. En formeel is dat juist. Toch zal De Unie bij KLM aandacht blijven vragen voor het sentiment rondom IPB. In het reguliere overleg en rondom de cao-onderhandelingen. IPB is voor veel medewerkers nog steeds een aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarde. En wat ons betreft moet dat voor IEDEREEN zo blijven!

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers
Belangenbehartiger

RECENT NIEUWS

Het onderwerp ‘IPB’ blijft de gemoederen bezighouden. In een eerdere ledeninfo “Informatie

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>