Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

KLM: Update

Onlangs zijn de cijfers van (AF)KLM over 2021 bekend gemaakt. Goede nieuws is dat het herstel van eind 2021 lijkt door te zetten. Toch maakt ‘één zwaluw nog geen zomer’. De omzet is nog lang niet op het niveau van voor de coronapandemie en de financiële gevolgen moeten nog worden ‘ingelopen’. Dat maakt dat er voor de situatie waarin KLM nu verkeerd wel reden voor optimisme is, maar dat daarmee alle zorgen nog niet zijn verdwenen. Zo zijn de recente ontwikkelingen in Oekraïne niet alleen een drama voor de Oekraïners zelf, maar zijn de gevolgen voor de (burger)luchtvaart ook nog onzeker.

Afgelopen periode is het overleg met vakbonden gewoon doorgegaan. In deze info willen we je graag even een soort ‘status-update’ geven van de belangrijkste gespreksonderwerpen.

Cao
De huidige cao loopt eind deze maand af. KLM zelf lijkt nog weinig haast te maken met het opstarten van nieuwe cao-onderhandelingen, omdat de afspraken over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van de grondmedewerkers tot en met 31 december 2022 van kracht zijn.

Wij vinden dat ‘te kort door de bocht’. De cao gaat immers over veel meer dan de onderwerpen van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Daarnaast vinden wij het sowieso belangrijk de dialoog over arbeidsvoorwaarden te voeren. De inflatie is hoger dan verwacht en de positie van KLM op de arbeidsmarkt wordt steeds lastiger.

Daarom hebben we KLM in een brief verzocht om op zo kort mogelijke termijn data te plannen om alsnog het cao-overleg op te starten.

Pensioen
Komende jaren gaat er nogal wat veranderen. De nieuwe pensioenwet is in de maak. In deze wet wordt – op basis van het pensioenakkoord – een nieuw pensioenstelsel vastgelegd. Belangrijkste wijzigingen zijn onder andere dat iedereen pensioen gaat opbouwen via een premieregeling. Daarbij staat niet meer de uitkomst, maar de pensioenpremie centraal. Ook wordt de premie die nu leeftijdsafhankelijk is voor alle leeftijden gelijk.

De wijzigingen die in deze wet zijn opgenomen zullen ook consequenties hebben voor de pensioenregeling bij KLM. En hoewel de nieuwe wet nog niet definitief is zijn de voorbereidende gesprekken met KLM en het pensioenfonds al wel gestart en hebben we een aantal werkafspraken gemaakt.

Passenger Services (PS)
Nu de ergste gevolgen van de coronapandemie voorlopig voorbij lijken te zijn en de maatregelen steeds meer versoepelen, wordt er ook steeds meer gevlogen. En dat betekent ook meer werk voor KLM. En dat is merkbaar. Ook omdat de formatie vaak nog niet op orde is en het ziekteverzuim hoog is, neemt de werkdruk toe. Dit lijkt vooral bij Passenger Services erg voelbaar.

Vanuit onze leden bij PS hebben we de afgelopen weken veel signalen ontvangen. Signalen waar we ons meer en meer zorgen over maken. Zorgen over de verhouding tussen flex- en vaste medewerkers, positie van ‘stagiaires’, flexibiliteit van werkzaamheden tussen landside en airside, (on)mogelijkheid voor meerwerk en/of contractuitbreiding en de effectiviteit van de planning.

Op basis van de signalen van onze leden zullen we bij KLM aandacht vragen voor de situatie bij PS. Samen met een aantal kaderleden die werkzaam zijn bij PS willen we met KLM de dialoog aangaan en gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Herken je de problemen en vind je het leuk/interessant om mee te praten, meld je dan bij ons.

Nachtdienstvrijstellingen
Bij de laatste cao-onderhandelingen hebben we een studieafspraak gemaakt om concrete afspraken te maken over nachtdienstvrijstellingen voor ploegendienstmedewerkers. Dit lijkt nodig, omdat er steeds meer medewerkers van de regeling gebruik willen maken.

Afgelopen periode hebben we hier een aantal malen met KLM over gesproken. Conclusie die we hebben moeten trekken is dat het niet eenvoudig is om tot afspraken te komen die goed toepasbaar zijn op alle afdelingen waar in ploegendienst wordt gewerkt. Wat op de ene afdeling heel logisch lijkt, is voor een andere afdeling soms weer een probleem. Een ‘one size fits all’ oplossing lijkt daarmee lastig, zo niet onmogelijk. Daarom hebben we KLM laten weten dat we het onderwerp van nachtdienstvrijstelling een meer nadrukkelijk onderdeel willen maken van het roosterproces. Daarmee zijn betere maatwerkoplossingen mogelijk. En mocht de lokale medezeggenschap er met de bedrijfsleiding niet uitkomen, dan gelden de ‘normale’ cao-afspraken, waarbij ook de vakbonden weer in beeld komen.

Chroom6
Al geruime tijd vindt er onderzoek plaats naar dit onderwerp. Het gaat er dan om waar en in welke mate medewerkers van KLM in aanraking zijn gekomen met deze gevaarlijke stof. Inmiddels is het onderzoek afgerond en de uitkomst is zoals verwacht. Grote groepen medewerkers zijn de afgelopen decennia met Chroom6 in aanraking geweest.
Binnenkort zal het rapport van het onderzoek bekend worden gemaakt. Daarnaast zullen medio maart de gesprekken starten over compensatie-afspraken. Het Chroom6 overleg vindt plaats tussen betrokken vakbonden (aangevuld met eigen specialisten) en vertegenwoordigers van KLM, Transavia en het RJC. Wordt vervolgd!

Tot zover even een update op hoofdlijnen.
We houden je zoals gebruikelijk op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.
En mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan rustig contact met mij op via huug.brinkers@unie.nl

Wil jij je ook gehoord voelen? Voor maar €8,95 p.mnd staan wij met veel plezier en professionaliteit voor je klaar.

*In het word-lidformulier kun je nog steeds kiezen voor uitgestelde betaling. Zo ga jij pas betalen wanneer de contributie van je huidige vakbond afloopt. Geen dubbele kosten dus!

RECENT NIEUWS

Het onderwerp ‘IPB’ blijft de gemoederen bezighouden. In een eerdere ledeninfo “Informatie

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>