Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

KLM stopt arbeidsmarkttoeslag voor MSG medewerkers

KLM heeft besloten om de arbeidsmarkttoeslag voor specifieke werknemersgroepen, waaronder de IT-sector, te beëindigen. Dit besluit gaat in juni al in. Vakbonden zijn hierover onlangs geïnformeerd. 

De arbeidsmarktoeslag is door KLM zelf geïntroduceerd en is een tijdelijke maatregel (zou maximaal 3 jaar van kracht zijn). Vanuit De Unie hebben wij zorgen over het stoppen van de toeslag voor alleen MSG. De arbeidsmarktoeslag is immers ontstaan om het te kort aan personeel aan te pakken. Hoewel KLM aangeeft dat – na de totstandkoming van de loonsverhoging uit de nieuwe cao – het MSG loongebouw marktconform is en men daarmee wel in staat zal zijn vacatures te blijven vervullen, betwijfelt De Unie of dit daadwerkelijk het geval zal zijn.

De Unie maakt zich dan ook zorgen over dit besluit. Wij vinden het opmerkelijk dat de arbeidsmarkttoeslag voor alle MSG functies per 1 juni verdwijnt (zonder uitzondering). Volgens ons is de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds aanwezig. Ook vanwege de uitstroom (onder andere pensionering) zal KLM zich flink moeten inspannen om de formatie op orde te houden. Met het nu plotsklaps en in zijn geheel stoppen van de arbeidsmarkttoeslag voor alleen MSG neemt KLM wat dat betreft een behoorlijk risico. Een risico dat effect kan hebben op de operatie, de werkdruk en motivatie.

Naar aanleiding van het besluit hebben vakbonden KLM om meer tekst en uitleg gevraagd.

Met vriendelijke groet,

Wicher van der Hoef en Huug Brinkers
Belangenbehartigers

 

RECENT NIEUWS

KLM heeft besloten om de arbeidsmarkttoeslag voor specifieke werknemersgroepen, waaronder de IT-sector,

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>