Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

KLM resultaten 1e kwartaal

Deze week heeft KLM de resultaten bekendgemaakt van het eerste kwartaal. En hoewel het eerste kwartaal financieel gezien meestal erg uitdagend is, viel het resultaat van -290 miljoen uiteraard toch tegen. Gelukkig vertoont de luchtvaartmarkt nog steeds positieve signalen voor KLM, door een sterke vraag en bijbehorende hoge ticketprijzen. Dit biedt nog steeds kansen, maar brengt tegelijkertijd uitdagingen met zich mee.

Een van de grootste uitdagingen voor KLM is en blijft het optimaliseren van de capaciteit om aan de vraag te voldoen. Tijdens de coronapandemie was KLM genoodzaakt afscheid te nemen van veel medewerkers. De snelheid waarmee de markt zich heeft hersteld en het werven van nieuw personeel is en blijft uitdagend. Het daarbij vinden van het juiste evenwicht tussen de vraag van de klant en het op orde brengen van de operatie is dus cruciaal voor het succes van KLM.

Een ander aspect dat het resultaat van KLM beïnvloedt, zijn de kosten. Deze kosten drukken op de winstgevendheid. De relatie die daarbij gelegd wordt met de personele kosten vinden we ‘ingewikkeld’. De huidige medewerkers verdienen immers goede arbeidsvoorwaarden en ook voor het werven van nieuw personeel zijn goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden belangrijk. Daarom blijven wij ons daarvoor inzetten.

Uiteraard zien we dat de directie van KLM maatregelen neemt om de operatie weer zo snel als mogelijk op orde te krijgen. Punt van zorg daarbij is wel dat wij vinden dat het essentieel is dat deze maatregelen niet alleen gericht zijn op het op orde brengen van de operatie, maar ook op het waarborgen van goede werkomstandigheden voor het personeel. Onderbezetting en operationele problemen zorgen voor veel werkdruk en een (te) hoog ziekteverzuim. We zullen dan ook komende periode kritisch blijven kijken op welke manier KLM kosten wil reduceren. De werkdruk mag daarbij zeker niet toenemen (op sommige plaatsten zou deze zelfs moeten afnemen), zodat het werkplezier weer stijgt.

Een goede balans tussen kostenbeheersing, operationele efficiëntie en het waarborgen van werknemerswelzijn is dus van cruciaal belang voor het duurzame succes van KLM in deze uitdagende tijd. De Unie is en blijft dit nauwgezet volgen. In jouw belang.

Met vriendelijke groet,
Huug Brinkers & Wicher van der Hoef

RECENT NIEUWS

KLM heeft besloten om de arbeidsmarkttoeslag voor specifieke werknemersgroepen, waaronder de IT-sector,

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>