Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

KLM: De rek is eruit!

Na inmiddels viermaal met KLM te hebben overlegd over een nieuwe cao voor het grondpersoneel is wat ons betreft ‘de rek’ eruit. Samen met de collega’s van VKP en de NVLT hebben we gisteren het overleg opgeschort. Belangrijkste argumenten daarvoor zijn het niet stoppen van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en de moeite die het tot nu toe kost om tot loonafspraken te komen voor een nieuwe cao Grond. In deze nieuwsbrief zullen we een en ander toelichten.

Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage
De Unie heeft al geruime tijd grote moeite met de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voor KLM-medewerkers. De uitspraak van de ILO heeft bevestigd dat de gehele arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moet stoppen. En er is ook geen sprake meer van een ‘uitzonderlijke situatie’.

Enkele weken geleden heeft ook KLM – kort na de uitspraak van de ILO – nog aangegeven van de bijdrage af te willen. Maar dat zijn woorden. In de praktijk blijft KLM zich gebonden achten aan de eisen die de overheid zou hebben gesteld. Daar is inmiddels de nodige onduidelijkheid over. Ook heeft KLM het laatste loonbod van de nieuwe cao gekoppeld aan de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.

Cao
Inmiddels hebben we viermaal overlegd over een nieuwe cao. En het schiet niet op. KLM is niet bereid om in 2022 de lonen te verhogen. Men wil de lonen pas in 2023 te verhogen en legt daarbij een relatie met de tweemaal 2,5% in 2022. Los van de eerder genoemde koppeling van het laatste loonbod van KLM (2% per 1-1-2023 en 1% per 1-3-23) met de resterende arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, is het loonbod niet alleen veel te laat (pas in 2023), maar ook nog te ‘zuinig’ als je kijkt naar de loonontwikkeling in Nederland in relatie tot de hoge inflatie. Bij KLM-dochter Transavia zijn vrij recent ook betere afspraken gemaakt.

En de tweemaal 2,5% die dit jaar alsnog is uitgekeerd heeft natuurlijk niets met de nieuwe cao te maken. Dit is een ‘oude rekening’ uit de vorige cao die nota bene ook nog onderdeel is geweest van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.

Hoe verder?
De Unie heeft samen met de collega’s van VKP en NVLT het overleg bij Grond opgeschort. De onderhandelingen met KLM lijken namelijk op een dood spoor te zitten. Daarom willen wij op korte termijn verder praten met KLM in Multi verband (samen met de collegabonden van Cockpit en Cabine).

Doel van het Multi-overleg is wat ons betreft om alsnog (maar dan gezamenlijk) een ultieme poging te doen om de loonruimte te bepalen voor alle cao’s bij KLM én duidelijkheid te scheppen over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (moet gewoon stoppen). Pas daarna kunnen we verder afspraken maken over de nieuwe grond cao.

Reactie KLM
In een reactie aan de medewerkers heeft KLM gisterenavond laten weten dat er nog geen cao akkoord is vanwege tweedeling bij vakbonden. Dit is onzin. KLM heeft vooralsnog (te) weinig in de portemonnee om tot een acceptabele nieuwe grond cao te komen. Dat is de kern van het probleem.

Geen enkele vakbond bij KLM is ‘enthousiast’ over het nog steeds in stand houden van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en alle bonden willen graag snel een nieuwe cao. Al was het maar om de tijdelijke zomerbonus (onderdeel van het ‘Schiphol akkoord’) ook formeel vast te kunnen leggen.

Wij willen graag een goede cao afspreken. Eén die recht doet aan de inspanning van ALLE medewerkers in het (verdere) herstel van KLM en die past bij de algemene loonontwikkeling in Nederland. Een feitelijke ‘nullijn’ in 2022 en een ‘te zuinige’ verhoging in 2023 past daar in ieder geval niet bij. Resulteert in een nog groter verlies van koopkracht voor KLM-medewerkers en dat is inmiddels niet meer uitlegbaar.

KLM gaat zich nu beraden. Begin volgende week hebben we ook verdere afstemming met onze kaderleden. We houden je, zoals altijd, op de hoogte van het vervolg.

Wil jij je ook gehoord voelen? Voor maar €8,95 p.mnd staan wij met veel plezier en professionaliteit voor je klaar.

*In het word-lidformulier kun je nog steeds kiezen voor uitgestelde betaling. Zo ga jij pas betalen wanneer de contributie van je huidige vakbond afloopt. Geen dubbele kosten dus!

RECENT NIEUWS

KLM heeft besloten om de arbeidsmarkttoeslag voor specifieke werknemersgroepen, waaronder de IT-sector,

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>