Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

IPB blijft de gemoederen bezig houden

Het onderwerp ‘IPB’ blijft de gemoederen bezighouden. In een eerdere ledeninfo “Informatie over Pensioen en IPB – KLM Grond” hebben wij ons standpunt hierover al toegelicht.

Anders dan uit een recent bericht van een collega-bond zou kunnen worden geconcludeerd, vinden er op dit moment geen formele gesprekken plaats met KLM over IPB. Dergelijke gesprekken staan vooralsnog ook niet gepland. Dit is door KLM bevestigd.

Hoe graag wij ook het gesprek zouden aangaan over de IPB-regeling (we hebben niet voor niets meerdere malen dit onderwerp tijdens cao-onderhandelingen geagendeerd), lijkt het ons niet verstandig nu ‘escalerende acties’ te overwegen. Dit brengt een oplossing echt niet dichterbij, zet de onderlinge verhoudingen binnen het bedrijf onnodig onder druk en zal wederom zorgen voor veel negatieve publiciteit. En daar zitten we niet op te wachten. KLM heeft te maken met grote financiële en operationele uitdagingen. Daar moet nu de focus op liggen.

Uiteraard blijft IPB wel onze aandacht houden en willen we nog steeds – in goed overleg en samen met KLM en alle collega-bonden – kijken hoe we komende tijd de regeling stap voor stap zouden kunnen ‘moderniseren’. Daar kan geen misverstand over bestaan.

Met vriendelijke groet,

Wicher van der Hoef en Huug Brinkers

Belangenbehartigers
 

RECENT NIEUWS

KLM heeft besloten om de arbeidsmarkttoeslag voor specifieke werknemersgroepen, waaronder de IT-sector,

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>