Dit is een website van vakbond De Unie,
voor het grondpersoneel van KLM.

KLM resultaten 1e kwartaal

Deze week heeft KLM de resultaten bekendgemaakt van het eerste kwartaal. En hoewel het eerste kwartaal financieel gezien meestal erg uitdagend is, viel het resultaat van -290 miljoen uiteraard toch tegen. Gelukkig vertoont de luchtvaartmarkt nog steeds positieve signalen voor KLM, door een sterke vraag en bijbehorende hoge ticketprijzen. Dit biedt nog steeds kansen, maar […]

Informatie over Pensioen en IPB

Met deze nieuwsbrief willen wij graag iets meer vertellen over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen met KLM over de nieuwe pensioenregeling. Ook willen wij nog even stilstaan bij de discussie die is ontstaan over de IPB-regeling. Pensioen Zoals al eerder aangegeven, zijn we al lange tijd met KLM in gesprek over een […]

Update over de voortgang van CAO-onderhandelingen

Het afgelopen jaar zijn we erg druk geweest met de nieuwe cao. De feestdagen zijn voorbij en het overleg met KLM is alweer een paar weken hervat. Overleg over de nieuwe pensioenregeling, situatie bij E&M en de uitwerking van een aantal cao-afspraken. In deze nieuwsbrief willen wij je hier iets over vertellen. Daarnaast willen wij je ook […]

Unieleden akkoord met nieuwe cao

De stemmen zijn geteld. Van de leden die hun stem hebben uitgebracht heeft 96% ingestemd met het resultaat. Een mooie en duidelijke uitslag. Naast de tevredenheid zijn er door veel leden ook opmerkingen gemaakt bij het stemmen. Wat daarbij in het oog springt is de aanhoudende kritiek op de IPB-regeling, de nog steeds hoge werkdruk […]

Update stemmen cao

Hier lees je de laatste versie van het eindbod/resultaat van de onderhandelingen voor de nieuwe grond cao. De totstandkoming van dit document is pas afgerond. In deze korte info willen we je verder informeren en aangeven wanneer jij kunt stemmen. Andere domeinen Bij sommige collega bonden worden de leden al geraadpleegd of is de raadpleging […]

Voorbereiding cao-overleg KLM

Op 15 en 16 mei 2023 zijn we verdergegaan met de voorbereiding van het cao-overleg. In een tweedaags overleg heeft KLM een uitgebreide update gegeven.

KLM in het nieuws

KLM in het nieuws: Wij gaan regelmatig voor jou op zoek naar interessant nieuws over KLM of die KLM aangaan.

KLM: Aanvullingen op de cao definitief geregeld

Het recente voorstel van KLM om ook de cao voor grondmedewerkers te verbeteren, en daarmee ‘in lijn’ te brengen met de cao-akkoorden bij Cabine en de Piloten, is deze week in het kaderoverleg van De Unie besproken. Resultaat van het overleg is dat ook kaderleden van De Unie akkoord zijn. Ook voor grondmedewerkers bij KLM […]