Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Toelichting KLM bij voorbereiding cao en reacties IPB

Op 15 en 16 mei staat de verdere voorbereiding van het cao-overleg gepland. Zoals eerder al aangegeven gaat KLM ons in een tweedaags overleg een uitgebreide update geven over de stand van zaken. Marjan Rintel (CEO), Erik Swelheim (CFO) en Miriam Kartman zullen ons een toelichting geven over de strategie/plannen, de financiën en het HR-beleid. Ook […]